Pompa ciepła

Ogrzewanie bez wykorzystania komina

Pompy ciepła pobierają ciepło z otoczenia i oddają je do instalacji ogrzewczej. Ze względu na niskie koszty eksploatacji i dużą przyjazność dla środowiska pompy ciepła są coraz powszechniej stosowane w nowym budownictwie. Jednak przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest także zastosowanie ich w starszych budynkach.

W zależności od źródła ciepła rozróżnia się: powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Powietrzne pompy ciepła mogą też służyć do przygotowania c.w.u.

Zalety

  • Stopień sprawności między 300 a 500% — w przypadku pomp ciepła określany jako COP (Coefficient of Performance)
  • Bardzo niskie zużycie energii i koszty ogrzewania dzięki wykorzystaniu energii z otoczenia i specjalnych taryf prądu
  • Brak spalania — możliwość rezygnacji z komina
  • Rewersyjne pompy ciepła umożliwiają chłodzenie budynku latem
  • Oszczędzanie paliw kopalnych, znaczna redukcja emisji CO2

Wady

  • Wydajna eksploatacja wymaga ogrzewania powierzchniowego lub grzejników konwektorowych z nawiewem
  • Do instalacji gruntowych i wodnych pomp ciepła wymagane jest zezwolenie
  • Instalacja zależna od warunków miejscowych (poziom wód gruntowych, właściwości podłoża itd.)
  • Wysokie koszty inwestycji w pompę ciepła, zwłaszcza w przypadku gruntowych pomp ciepła
  • W przypadku powietrznych pomp ciepła dmuchawa wytwarza hałas na zewnątrz
Zapytaj o ofertę

Koszty pompy ciepła

Koszty pompy ciepła

Koszty inwestycji w przypadku pompy ciepła są znacznie wyższe niż w przypadku gazowych lub olejowych kotłów kondensacyjnych. Jej siła tkwi w niskich kosztach energii.

Zastosowanie powietrznych pomp ciepła w starym budownictwie to inwestycja rzędu 30 000 - 55 000 zł. Koszt inwestycji w gruntowe pompy ciepła, wynosi od 25 000 do 35 000 zł a zatem jest nieco niższy. Należy jednak pamiętać o konieczności wykonania odwiertu, co jest dodatkowym koszem i wynosi ok. 20 000 zł. Koszty te nie uwzględniają oczywiście kosztów montażu.

Największą zaletą stosowania pomp ciepła jest darmowe wykorzystywanie energii ze środowiska, dzięki której — w zależności od wydajności instalacji — tylko jedna trzecia do jednej piątej wytwarzanego ciepła przypada na koszty energii. Specjalne taryfy dla pomp ciepła oferowane przez dostawców energii wynoszą obecnie około 55 groszy na kilowatogodzinę, są więc znacznie niższe niż koszty normalnego prądu w gospodarstwie domowym.

Dzięki temu koszt jednej kilowatogodziny ciepła wytwarzanego przez pompę ciepła obniża się do ok. 10 groszy.

Dotacja z NFOŚiGW na pompy ciepła

Dotacja z NFOŚiGW na pompy ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalne programy samorządowe wspierają montaż pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. w istniejących budynkach mieszkalnych.

Kwota dofinansowania zależy od wielu czynników i od rodzaju dofinansowań świadczonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalne programy samorządowe, wspierające czystą energie.

Wnioski o dotacje należy składać w przewidzianych dla danego programu dofinansowania terminach.

Porównanie kosztów ogrzewania

Średnie koszty inwestycji
Koszty energii w pierwszym roku eksploatacji
Gazowy kocioł kondensacyjny
Gazowy kocioł kondensacyjny
8200 zł
4500 zł
Olejowy kocioł kondensacyjny
Olejowy kocioł kondensacyjny
13500 zł
4900 zł
Gazowy kocioł kondensacyjny + instalacja solarna
Gazowy kocioł kondensacyjny + instalacja solarna
15000 zł
4200 zł
Olejowy kocioł kondensacyjny + instalacja solarna
Olejowy kocioł kondensacyjny + instalacja solarna
20000 zł
4550 zł
Kocioł na pelet
Kocioł na pelet
29600 zł
4250 zł
Powietrzna pompa ciepła
Powietrzna pompa ciepła
31500 zł
3900 zł
Gruntowa pompa ciepła
Gruntowa pompa ciepła
40500 zł
2950 zł

Założenia bazowe dla obliczenia kosztów

Do przedstawionego obliczenia wykorzystano dom jednorodzinny z 1970 roku o powierzchni mieszkalnej 140 m².

Do przedstawionego obliczenia wykorzystano dom jednorodzinny z 1970 roku o powierzchni mieszkalnej 140 m².

Średnie koszt inwestycji to typowe koszty danego systemu z podatkiem VAT — w przypadku pompy geotermicznej nie jest uwzględniony wymagany odwiert w celu sondowania gruntu. Połączenia z instalacją solarną odnoszą się zawsze do wspomagania wytwarzania c.w.u. dla 4-osobowego gospodarstwa domowego.

Nie są ujęte koszty montażu, koszty renowacji komina wymagane w przypadku zastosowania kotłów kondensacyjnych oraz możliwe dotacje.

Koszty energii odnoszą się do pierwszego roku po wymianie ogrzewania i zostały określone na podstawie normy DIN 4701 dla wyżej opisanego budynku referencyjnego przy zastosowaniu następujących cen energii:

Gaz
Gaz
0,30 zł/kWh
Olej
Olej
0,37 zł/kWh
Pelet
Pelet
0,24 zł/kWh
Prąd
(taryfa dla pompy ciepła)
Prąd (taryfa dla pompy ciepła)
0,85 zł/kWh
Zapytaj o ofertę

Jak działają pompy ciepła

Pompy ciepła działają jak lodówka — ale odwrotnie:

Przy niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu, czynnik chłodniczy pobiera ciepło z otoczenia (powietrze zewnętrzne, grunt, woda gruntowa) przez parowanie, a następnie oddaje je do wody do ogrzewania przez skraplanie przy wyższej temperaturze i wyższym ciśnieniu. W trakcie tego procesu wykorzystywana jest około jedna czwarta energii elektrycznej i trzy czwarte bezpłatnego ciepła z otoczenia.

Powietrzna pompa ciepła

Powietrzna pompa ciepła

Źródłem ciepła dla powietrznych pomp ciepła jest powietrze zewnętrzne. Dlatego moduły zewnętrzne tych urządzeń są ustawione przed domem. Niewielkie nakłady na instalację sprawiają, że ten typ ogrzewania jest wyjątkowo korzystny przy budowie nowych budynków lub renowacji starszych. Określa się je także mianem pomp ciepła powietrze-woda.

Powietrzne pompy ciepła mogą być wykonane również w wersji Split (tzw. splitowe pompy ciepła). System składa się z jednostki zewnętrznej (stojąca na zewnątrz budynku) oraz jednostki wewnętrznej (stojącej wewnątrz budynku np. w piwnicy).

Gruntowa pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła

Ciepło z gruntu jest pobierane przez kolektor poziomy (ułożony pod powierzchnią gruntu) lub sondę pionową (odwiert w gruncie). Koszty pozyskania źródła ciepła mogą wynosić od 10 000 do 20 000 zł. Dzięki stosunkowo wysokim temperaturom gruntu utrzymującym się przez cały rok na poziomie ok. 10 °C pracują one bardzo wydajnie. Określa się je także mianem pomp ciepła glikol-woda lub gruntowych pomp ciepła.

Pompa ciepła woda-powietrze

Pompa ciepła woda-powietrze

Gruntowe pompy ciepła pobierają ciepło z wód powierzchniowych lub gruntowych. Są one podrzędnym typem pomp gruntowych i są wyjątkowo wydajne dzięki utrzymującym się przez cały rok wysokim temperaturom wody. Są stosowane tam, gdzie woda jest dostępna lub łatwa do pozyskania przez studnię. Określa się je także mianem pomp ciepła woda-woda.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pompy ciepła

Chłodzenie mieszkania wymaga albo ogrzewania powierzchniowego, albo osobnego grzejnika z wentylatorem (grzejnika konwekcyjnego z nawiewem). Podczas eksploatacji wentylator wytwarza hałas.

Ze względu na podwyższony stopień hałasu wytwarzanego przez wentylator powietrznych pomp ciepła, nie zaleca się ustawiania ich np. w pobliżu sypialni

Odwierty w gruncie konieczne do instalacji gruntowych pomp ciepła wymagają zezwolenia

Specjalne taryfy prądu dla pomp ciepła wymagają określonych czasów wyłączenia, dlatego należy przewidzieć zasobniki ciepła (zasobniki buforowe).

Wymagane ogrzewanie powierzchniowe (np. ogrzewanie podłogowe); może to powodować problemy szczególnie w starym budownictwie (np. wysokość podłogi!).

Współpraca z kolektorami słonecznymi

Wymiana kotła to idealny moment na zastanowienie się nad uzupełnieniem instalacji o kolektory słoneczne.

W zależności od instalacji, kolektory słoneczne mogą być zarówno wykorzystywane do przygotowania c.w.u. jak i wspomagania ogrzewania — wszystko w sposób przyjazny dla środowiska i przy prawie zerowych kosztach eksploatacji.

W przypadku gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, koszt instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. wynosi, oprócz kosztów ogrzewania gazowego, od 10000 do 20000 zł. Jeśli instalacja solarna ma także wspomagać ogrzewanie — w związku z czym kolektory słoneczne będą potrzebować większego zasobnika buforowego — koszty inwestycji zwiększają się do 17000 – 25000 zł.

Zapytaj o ofertę

Dalsze informacje na temat ogrzewania

Zapytanie ofertowe

Utwórz bezpłatnie niewiążące zapytanie ofertowe dotyczące nowego ogrzewania, porównaj oferty i zaoszczędź nawet 30%.

Do zapytania ofertowego

Ogrzewanie gazowe

Więcej niż co drugi budynek mieszkalny jest wyposażony w ogrzewanie gazowe — tendencja jest rosnąca.

Więcej o ogrzewaniu gazowym

Wentylacja mieszkania

Instalacje wentylacyjne zapewniają wysoki komfort mieszkania i zapobiegają powstawaniu pleśni.

Więcej o wentylacji mieszkania

Technika słoneczna

Słońce nie wystawia rachunków — termiczne instalacje solarne obniżają koszty ogrzewania i oszczędzają instalacje ogrzewcze.

Więcej o technice słonecznej
close

Przekazanie danych

Firma Bosch Thermotechnik GmbH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wprowadzone dane w celu przekazania ich odpowiednim firmom instalacyjnym oraz umożliwienia im nawiązania z Tobą kontaktu. W celu zagwarantowania jakości otrzymasz ankietę poświęconą zadowoleniu i efektom usługi pośrednictwa. Jeśli tego nie chcesz, wyślij wiadomość e-mail na adres info@jakiegrzanie.pl

Zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych z Bosch Thermotechnik GmbH z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne

close

Przykro nam

Wystąpił nieoczekiwany błąd i pracujemy nad jego usunięciem. Spróbuj ponownie później.

close

Przykro nam

Wystąpił nieoczekiwany błąd i pracujemy nad jego usunięciem. Spróbuj ponownie później.

close

Teraz możesz bezpłatnie i niewiążąco otrzymać 3 oferty, porównać je i skorzystać z najlepszego stosunku ceny do wydajności.

close

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalne programy samorządowe, wspierające czystą energie, pozwlają na uzyskanie atrakcyjnych dofinansowań — nasze firmy instalacyjne pomagają przy składaniu wniosków.

close

Gwarancja na urządzenia, zgodnie z warunkami gwarancji.

close

Dzięki dużej liczbie wykwalifikowanych firm instalacyjnych znajdziemy odpowiednią lokalną firmę do montażu systemu ogrzewania.

close

Wystarczą 2 minuty, aby utworzyć zapytanie ofertowe — my zajmiemy się znalezieniem odpowiednich firm instalacyjnych, spełniających wymogi zapytania.

close

Bezpieczne przesyłanie danych przez szyfrowane połączenie — dane kontaktowe są przekazywane wyłącznie w celu opracowania oferty.

close

Podanie numeru telefonu

Numer telefonu ułatwia firmom instalacyjnym przedstawienie wyjaśnień w przypadku pytań lub ustalenie terminu.

close

Podanie adresu e-mail

Twój adres e-mail jest potrzebny do przesłania potwierdzenia. Ponadto posłuży on firmom instalacyjnym do nawiązania kontaktu.